top of page

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

O.K. PARK sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania lub oparcia się na tych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego miejsca sieciowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Otrzymując dostęp do stron niniejszego miejsca sieciowego i stron z nim połączonych, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

O.K. PARK sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości czy w części, informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia.

Strony zawierają linki do innych stron www, O.K. PARK sp. z o.o. a nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zamieszczanych tam informacji i treści.

 

bottom of page