DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU!

Poszukiwany Lider Zespołu w Bowling Clubie

Jesteśmy firmą rodzinną i taką też atmosferę staramy się utrzymywać w pracy. Bardzo cenna dla nas jest lojalność naszych pracowników, którzy wspierając siebie nawzajem zapewniają sobie dobre miejsce pracy.

Wymagania wobec kandydata:

- wysoka kultura osobista

- zdolność do organizacji pracy własnej i pracy zespołu

- dyspozycyjność (praca głównie w weekendy i po południu)

- umiejętność pracy pod presją czasu

- dobre wyczucie smaku i poczucie estetyki

- prawo jazdy kategorii B, książeczka zdrowia

Zadania na stanowisku pracy:

- zarządzanie pracą własną oraz pracą personelu - delegowanie zadań i rozliczanie ich wykonania

- dbałość o odpowiedni wystrój i porządek w lokalu

- odpowiedzialność za jakość i dostępność serwowanych potraw i napojów

- racjonalne gospodarowanie towarem

- przestrzeganie norm wewnętrznych i zewnętrznych (np. standardy obsługi gości, system HACCP)

- nadzór nad gospodarką magazynową - we współpracy z pracownikami biura

- nadzór nad urządzeniami - zgłaszanie konserwacji i awarii

- nadzór nad grafikiem (w porozumieniu z pracownikiem ds personelu)

- w razie sytuacji kryzysowych - zastępowanie nieobecnych pracowników

Co zyskasz pracując u nas:

- możliwość rozwinięcia swoich umiejętności i talentów

- praca w przyjemnej atmosferze

- stabilność zatrudnienia na umowę o pracę

- zdobycie nowego doświadczenia i poszerzenie go

- możliwość korzystania z dofinansowywanej karty MultiSport

Nie są dla nas bardzo istotne certyfikaty i dyplomy. To dobrze, jeśli je masz. Ale liczą się przede wszystkim umiejętności i chęci do pracy! Jeśli jesteś pasjonatem gastronomii, czujesz, że możesz się spełnić pracując na tym stanowisku - odezwij się!

Kopia Bez tytułu (7).png