top of page

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie prawa zastrzeżone. Teksty, fragmenty, grafika i animacje są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie ich jest możliwe tylko za zgodą O.K. PARK sp z o.o.

O ile nie zostało inaczej zapisane, wszystkie znaki handlowe na stronach należących do OK PARK sp. z o.o. są zastrzeżone.

Strony należące do O.K. PARK sp. z o.o. zostały przygotowane z należytą starannością. Jednak O.K. PARK sp. z o.o. nie gwarantuje, że na skutek błędów ludzkich lub innych czynników strony zawierać mogą błędy.

 

Z tego powodu O.K. PARK sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności, która pośrednio lub bezpośrednio spowodowała jakiekolwiek straty w wyniku użycia treści tych stron.

bottom of page